วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หนังสือขอความร่วมมือส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

2 ความคิดเห็น:

 1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร
  กรุงเทพฯ 10900 ร่วมกับ
  Mini Entrepreneur co, Ldt.
  26 พฤษภาคม 2560

  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆของ
  โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur หลักสูตร การจัดการธุรกิจฯ
  เรียน ท่าน ผอ. สำนักคลังจังหวัด อ่างทอง


  ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ได้จัดบริการงานด้านวิชาการให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ในหัวข้อ ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบไม่เสี่ยง เพื่อ ผู้ประกอบการ, ทายาทผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ Start Up4.0 ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดย วิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจ จากประสบการณ์ตรงของการทำธุรกิจด้วยตัวเองตามความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาชีพไว้เป็นแนวทางข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง ยังติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่อบรมไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง จึงได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้มาอบรมและยังมีการติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม ทั้งนี้ ทางโครงการและคณาจารย์ทุกท่าน จึงมีมติให้ดำเนินการอบรมอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยงบประมาณการดำเนินงานที่มีจำกัด จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนโครงการฯหรือลงประชาสัมพันธ์ถึงโครงการฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ โดยมีข้อความ ดังนี้

  โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur
  การจัดการธุรกิจฯ สาขา ธุรกิจร้านอาหาร,
  ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)
  ในหัวข้อ การเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เปิดรับสมัครแล้ว
  รุ่นที่4 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 60(ไม่เว้นวันหยุด) รับจำกัด 25 ท่าน สอบถามที่ T. 086 533 0866 อ.แจ๊ค, T. 087 678 6504 อ.กานต์ ดูรายละเอียด https://www.mini-ku.com และขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานกับผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ ได้ที่งานจัดแสดงเปิดตัวสินค้า ASEAN Retail 2017 ในวันที่ 13-16 ก.ค. 60 ณ. ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทค บางนา “แล้วคุณจะรู้ การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ยาก ถ้าเริ่มต้นกับผู้รู้จริง”

  จึงขอเรียนเชิญท่านเยี่ยมชมงานแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกับโครงการและโปรดพิจารณาอนุมัติลงประชาสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านอื่นๆของโครงการฯ ทั้งนี้ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากเป็นอีกหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานท่านได้ ตามแต่ที่ท่านจะเห็นสมควรและขอขอบพระคุณท่านมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ ด้วย


  ขอแสดงความนับถือ

  พงศ์ธร นันทวณิชย์
  ผู้จัดการโครงการฯ

  ตอบลบ
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร
  กรุงเทพฯ 10900 ร่วมกับ
  Mini Entrepreneur co, Ldt.
  26 พฤษภาคม 2560

  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆของ
  โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur หลักสูตร การจัดการธุรกิจฯ
  เรียน ท่าน ผอ. สำนักคลังจังหวัด อ่างทอง


  ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ได้จัดบริการงานด้านวิชาการให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ในหัวข้อ ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบไม่เสี่ยง เพื่อ ผู้ประกอบการ, ทายาทผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ Start Up4.0 ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดย วิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจ จากประสบการณ์ตรงของการทำธุรกิจด้วยตัวเองตามความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาชีพไว้เป็นแนวทางข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง ยังติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่อบรมไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง จึงได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้มาอบรมและยังมีการติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม ทั้งนี้ ทางโครงการและคณาจารย์ทุกท่าน จึงมีมติให้ดำเนินการอบรมอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยงบประมาณการดำเนินงานที่มีจำกัด จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนโครงการฯหรือลงประชาสัมพันธ์ถึงโครงการฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ โดยมีข้อความ ดังนี้

  โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur
  การจัดการธุรกิจฯ สาขา ธุรกิจร้านอาหาร,
  ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)
  ในหัวข้อ การเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เปิดรับสมัครแล้ว
  (ไม่เว้นวันหยุด) รับจำกัด 25 ท่าน สอบถามที่ T. 086 533 0866 อ.แจ๊ค,ดูรายละเอียด
  https://www.sme-mini.com และขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานกับผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ ได้ที่งานจัดแสดงเปิดตัวสินค้า ณ. ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทค บางนา “แล้วคุณจะรู้ การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ยาก ถ้าเริ่มต้นกับผู้รู้จริง”

  จึงขอเรียนเชิญท่านเยี่ยมชมงานแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกับโครงการและโปรดพิจารณาอนุมัติลงประชาสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านอื่นๆของโครงการฯ ทั้งนี้ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากเป็นอีกหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานท่านได้ ตามแต่ที่ท่านจะเห็นสมควรและขอขอบพระคุณท่านมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ ด้วย


  ขอแสดงความนับถือ

  พงศ์ธร นันทวณิชย์
  ผู้จัดการโครงการฯ

  ตอบลบ