วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง


ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(1) โครงสร้าง


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ / การดำเนินงาน

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ / การดำเนินงานดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1)

หนังสือขอความร่วมมือส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร